Validointi klusterointi geenien ilmentymisen tietojen

Abstrakti. Useimpien paksusuolen syöpien uskotaan kehittyvän adenoma-karsinoomasekvenssin mallin kautta. Tämän reitin taustalla olevien mekanismien selvittämiseksi analysoimme 20 kolorektaalikasvaimen (yhdeksän adenoomia ja 11 erilaistettua adenokarsinoomaa) geeni-ilmentymisprofiileja cDNA-mikrolevyn avulla, joka edusti 23 040 geeniä yhdistettynä laser-kaappauksen mikrodissektioon. Somaattisten solujen uudelleenohjelmointi voi aiheuttaa erilaisia pluripotentteja tiloja. Tällöin kirjoittajat suorittavat ajallisesti ratkaistun pienen RNA: n ilmentymisprofiilin hiiren alkion fibroblastien uudelleenohjelmoinnin aikana ja havaitsevat, että erilliset miRNA-miljökset luonnehtivat pluripotenssin vaihtoehtoisia tiloja. Accessin tarjoama. tärkein. Kohdennetut mutageneesitutkimukset, joissa käytetään nollapohjaisia alleeleja, ehdollisia deleetioita ja ligandi- ja reseptorigeenien pistemutaatioita, ovat osoittaneet, että PDGF-signaloinnilla on olennaisia rooleja erilaisissa kehityskontekstissa 1, 2, mutta ratkaisevia alavirtaan vaikuttavia tekijöitä ei ole vielä identifioitu PDGF-vasteisiin soluihin ja ... Syövän molekyylien alatyyppien tunnistaminen voi parantaa yksilöllistä hoitoa. Tässä kirjoittajat esittelevät CIMLR-algoritmia, joka integroi multi-ominen data paljastamaan syövän alatyyppejä; CIMLR: n havaitsemat alatyypit eroavat syöpään liittyvien reittien aktiivisuudesta ja ennustavat merkittävästi potilaan tuloksia. P52: hen liittyvän geenin ilmentymisen analyysi ihmisen keuhkojen adenokarsinooman lisäaineistoissa vahvistivat nämä havainnot. Nämä tutkimukset yhdistävät yhdessä ei-kanonisen NF-KB-komponentin p52 keuhkokarsinoogeneesiin ja ehdottavat p52-aktiivisuuden ja / tai alavirran välittäjien modulointia uusina terapeuttisina kohteina. Aiheet, Geenin ilmentyminen, Interferonit, Microarray-analyysi, Tyypin 1 diabetes; Abstrakti. I-tyypin diabeteksen (T1D) patogeneesin ymmärtäminen on ihmisten esteenä pitkällä autoimmuuniprosessilla, joka esiintyy ennen kliinistä alkamista ja vaikeasta haiman tutkimisesta suoraan. validointi geenien differentiaalisesti ilmaisi idän ja lännen välissä kasvaimen SAGE kirjastot To validoitu meidän SAGE tietojen analysointi kaksi geeniä merkittävästi enemmän ilmaistu idässä kasvaimet (PDGFRA ja RPL13) tutkittiin edelleen kolmessa solulinjoissa, kaksi lännestä (AGS ja N87) sekä yksi idästä (MKN45). qRT-PCR ... Geenien ilmentymisen profilointi; miRNA; Abstrakti. Spleninen marginaalivyöhykkeen lymfooma on pieni B-solu -kasvain, jonka molekyylipatogeneesi on edelleen oleellisesti tuntematon ja jonka erilaisten pienten B-solulymfoomien erilaistumista vaikeuttaa spesifisten markkereiden puute. Genominen profilointi Downin oireyhtymässä akuutti lymfoblastinen leukemia tunnistaa muutetun metylaatioprofiilin histonigeenin poistot ( b) Hierarkkinen klusterointi, joka osoittaa geenien differentiaalisen ilmentymisen Rag2 KO -hiirissä ja villityyppisissä pernoissa. Täysikokoinen kuva ( a ) Pylväsdiagrammi, joka esittää valittujen miRNA: iden ylösreguloidun ilmentymisen Rag2 KO -hiiren pernoissa verrattuna villityypin hiiren pernoihin.

P52-ilmentyminen parantaa keuhkosyövän etenemistä ...